STUDIO HYBRIS

Här finns pedagogiska resurser, både för dig som är autodidakt och för dig som möter många autodidakter som lärare!

Bygga

Vi gör gärna fysiska saker. Miljöer och idéer får gärna bli greppbara hos oss. Kontakta oss gärna om du vill komma på hur du kan skapa en fysiskt miljö för att underlätta lärande, som går utanför det klassrumsformatet. 

 

Folkbildning

Hela projektet kommer ur folkbildningen och idén om att göra kunnande tillgängligt för alla. Vi tror att folkbildning är en viktig del av ett demokratiskt och jämlikt samhälle, och vi tror att erkännandet av denna bildning hos de som lärt sig utanför formella system är viktig för samhället.

Utforskande

Vi tror att utforskande arbete skapar nya kreativa och innovativa lösningar. Vi vill gärna både gräva djupt och hitta nya samband och associationer, tillsammans med dig. 

Mötas

Folkbildningens styrka ligger i mötet, säger vi ofta. Att vi ser den enskilda deltagaren och möter dem där de är. Vi tror stenhårt att möten genom gemensamma aktiviteter och projekt är ett bra sätt att hitta oväntade vänner och kontakter.

Misslyckandet
Vi tror att det är bra att misslyckas och att misslyckas tillsammans. Vi vill vara platsen där det också får gå kasst. Det är ju så man lär sig!

IRL

MittMöllan
Claesgatan Malmö

Kommunikation

lovisa@dunkelbyran.se

Kurser och föreläs

linn@autodidakter.se

BA GÖR’T

DOING BY DOING

Vill du vara med? Skicka ett mess!