Handledning

I Studio Hybris utvecklingsarbete har fokus legat på att ta fram metoder för att vägleda autodidakter och deltagare vid individuell handledning. Metoderna är designade för att bemöta individer med breda metafärdigheter och kompetenser för att deltagaren ska hitta sin väg framåt. Här finns exempel på några av de metoder vi använder. Du får gärna läsa igenom, inspireras och använda som du vill. 

 

De tre cirklarna

Den här övningen hjälper en deltagare att identifiera vad de vill fokusera på genom att handleda dem från vad de vill innerst inne och hur det kan driva vad de gör tillsammans med andra. 

Du behöver inte känna deltagaren sen innan, men det hjälper om ni haft något samtal tidigare. 

Använd ett stort papper eller en whiteboard och rita upp tre cirklar. Låt deltagaren själv döpa dem utifrån och in. Den yttersta cirkeln representerar det sociala arbetslivet och samhället, den mittersta representerar ens relationella liv och det innersta bara det som gäller en själv. Man kan också läsa det som överjag – jag – undermedvetna och utforska mer terapeutiskt beroende på syfte med handledningen och din roll.  

Tillsammans diskuterar ni sen vad personen vill göra utifrån dessa tre positioner. 

Exempelvis kan den innersta viljan vara att leva ute i naturen, den relationella viljan att kunna dela med sig av sin kunskap om naturen och den mest socialt och samhällsmässiga versionen skulle vara att arbeta som naturkunskapslärare. 

Använd postitlappar och brainstorma ambitioner och viljor. Det behöver inte finnas en kedja genom alla exempel! Det går bra att blanda allt möjligt. 

Tillsammans skriver ni ner olika saker som personen kan tänka sig att göra eller längtar efter, och placerar dem i cirklarna. Utifrån detta diskuterar ni sedan vad som skulle fungera som försörjning och vad som är görbart utifrån personens bakgrund. 

 

Hjälteresan

Den här övningen utgår ifrån Joseph Campbells kända hjälteresa. Hjälteresan är en cyklisk process som liknar den process vi går igenom när vi upplever eller lär oss något nytt. Genom att identifiera hur deltagaren kan göra sin egen hjälteresa så får de ökad förståelse för hur de kan ta sig framåt i livet.

Ni börjar med att gå igenom var deltagaren befinner sig just nu, och vad de vill göra. Sen placerar ni tillsammans ut deltagaren i en av hjälteresans faser och diskuterar hur de skulle kunna forma vad deltagaren gör för val. 

Ni diskuterar målsättningar och vad som är deltagarens förhoppning att ha kommit till när den är framme vid sista steget – mästaren av två världar. 

Använd hjulet/klockan med hjälteresans olika faser och spelpjäser för att illustrera för deltagaren hur de rör sig genom sitt äventyr. 

Skriv titeln på de olika faserna, och använd sen post it-lappar för att skriva ut vad den fasen innebär för just den här deltagaren. 

Du hittar en mall över hjälteresan som du kan skriva ut här bredvid. 

 

Vilken plats?

Här utgår vi ifrån olika platser som metaforer för var man vill vara i livet, och tillsammans utforskar vi platserna och vad de betyder. 

Även här använder du som handledare dig av tre olika positioner precis som i Tre Cirklar. Tillsammans beskriver ni deltagarens inre landskap med tre platser som agerar metaforer för personens liv. Kanske den innersta cirkeln är en skog, vilket är en metafor för att deltagaren söker efter lugn och frid. Den mellersta cirkeln kanske är en familjemiddag, som representerar en vilja av att ha vänner och närhet. Den yttersta cirkeln kan vara ett museum, som representerar en vilja av att lära sig. 

Be deltagaren att välja tre platser, och undersök sedan vad de representerar. Diskutera sedan strategier för hur deltagaren ska kunna uppnå det den vill. Den här övningen får gärna kombineras med De tre cirklarna. 

 

Klicka här för att ladda ner hjälteresan-mallen som pdf.