Workshopformat 

 

 

Studio Hybris har tagit fram ett stort antal olika workshopformat för folkbildningen. Här presenterar struktur och innehåll för några av dessa. Du får gärna använda dig av materialet som inspiration i din egen verksamhet.

Om du är intresserad av föreläsningar och längre instruktioner av de olika workshopformaten så går det bra att kontakta oss direkt. 

 

 

 

 

Dolda färdigheter
Vet du vad du kan? Alla människor bär på levd kunskap, det vill säga färdigheter, perspektiv och kunnande som man skaffat sig på egen hand. För dem som nu växer upp med det digitala som en naturlig del av livet är denna autodidakta kunskap större, eller åtminstone annorlunda, än för tidigare generationer. Men hur ska man få syn på sina egna kunskaper och beskriva dem på ett sätt så att de värdesätts? I denna workshop intervjuar deltagarna varandra med hjälp av förslag på intervjufrågor. Ur detta material extrapolerar gruppen de specifika färdigheter och generella färdigheter som finns i den levda kunskapen. Deltagarna lämnar workshopen stärkta med insikter om sina förmåga och sina dolda färdigheter. Vissa har till och med med sig en ny berättelse om sig själva att formulera sitt CV utifrån.

Din persona som verktyg
Var dig själv! Det är en uppmaning många av oss hört i många sammanhang. Men det är inte alltid den bästa strategin. I många situationer behöver du spela en version av dig själv, t ex i arbetslivet, i sociala medier eller inför publik. Vi har tagit fram ett workshopformat där deltagarna i en rad övningar får hitta sidor av sig själva som de vill förstärka, kalibrera och sätta samman till en persona. Med ett sådant självnära alter ego som verktyg kan man lyfta fram sin personlighet utan att sätta hela sin identitet på spel. Bland övningarna finns bland annat kroppsliga moment, intervjuer, visuell kartläggning, röstträning och rollspel.

Tyst cirkus
I vardagen satsar vi en stor del av vår kommunikation på det språkliga utbytet. Samtidigt är det inte alltid den språkliga kommunikationen som är den viktigaste. Det som kommuniceras bortom orden kan i många situatiuoner vara helt avgörande. I en tyst cirkus träder deltagarna in i en avgränsad cirkel där de lämnar språket bakom sig. Deltagarna utvecklar ett nytt, gemensamt språk baserat på ögonkontakt, minspel och gester. I synnerhet tränar man upp sin lyhördhet inför den andra och gruppen som helhet.

 

Mingelworkshop

 Under hösten 2019 hann vi också ordna en workshop i nätverkande för Speldesignlinjen på Skurup och Fridhems gemensamma Malmöenhet (Folkhögskolan Skurup och Fridhem i Malmö) där de fick vara med att testa olika övningar i att till exempel starta och leda samtal med okända i en avslappnad miljö. 

Mingelgym

Under hösten 2019 ordnade vi ett mingelgym på Mittmöllan, där vi satte upp snabbcoaching, visitkortshörna och ett antal andra aktiviteter för att coacha unga i att lära sig nätverka bättre. Här prövade vi att ändra på miljön från den klassiska lärosalen till en plats där kunskapen kunde direkt prövas. 

Lär känna en autodidakt

Under konferensen Myllret 2018 tog vi fram och genomförde en workshop för lärare där vi tillsammans med tre stycken “levande exempel” – alltså unga autodidakter – lät pedagoger och annan personal utforska och närma sig autodidaktik genom att intervjua de levande exemplena. Tillsammans skapade vi sedan ett nät av de saker som kommit fram ur intervjuerna för att på så sätt synliggöra vad som var gemensamt och hur det hängde ihop. 

Visionsworkshop

Vi har också ordnat visionsworkshops för ledningsgrupper med fokus på att formulera sina enskilda idéer kring arbetsplatsens framtid i gemensamma format, då med lego som medium.