Om Studio Hybris

Studio Hybris är ett laboratorium för att utveckla nya metoder för folkbildning. Verksamheten drivs av Fridhems folkhögskola och har vuxit fram i arvfondenprojektet Den Autodidakta Generationens Akademi.

Vi undersöker nya sätt att folkbilda, dels genom att fånga upp idéer och metoder från andra sfärer, och dels genom att experimentera fram nya sätt att engagera deltagare.

Vi fokuserar framför allt på…

  • autodidakta kunskaper och färdigheter
  • träning av metafärdigheter som kan användas inom många fält
  • betydelsen av olika sorters miljöer, verktyg och material
  • deltagarkultur
  • estetiska och praktiska lärandemetoder
  • mötet och den mänskliga dimensionen som folkbildningens viktigaste kvalitet

Kontakta oss om du vill veta mer!

Kom igen!

Det blir kul