Mingelkurs! 

Linn, vår mingelexpert, tog fram unikt material och övningar för att hjälpa kursdeltagarna att bli mer socialt trygga, bygga nätverk och lära sig mer om hur de och andra funkar.  

Deltagarna fick arbeta med att bygga mingelstrategier och lära sig att bemöta olika miljöer genom speciellt framtagna workshopverktyg. 

Mingelkursen gav deltagarna möjlighet att reflektera kring hur de känner mentalt inför mingel. De fick utforska sina egna och andras personas och identifiera bra och dåliga mingelsituationer. Deltagarna reflekterade kring sin målsättning runt mingel och fokuserade på att göra mingel till en positiv upplevelse.