… & Hybris

Vi arrangerade under hösten 2018 en serie kvällar på MittMöllan i Malmö där unga kunde dela kunskap och nätverk inom ett par olika områden. Vi ville skapa en tillgänglig plats där det gick att dela självlärda erfarenheter och peppa varandra. Vi bjöd in föreläsare och kunniga personer för att dela med sig av vad de är bra på, både professionella och amatörer. 

Indiespel & hybris:

Några av programpunkterna under indiespel & hybris var bland annat en intervju med två spelutvecklare från studion Tarsier samt ett samtal med Dominic Ninmark om hur han började skriva musik för spel. Det gick även att speltesta prototyper och mingla. Spelintresserade deltagare fick en ökad inblick i hur spelbranschen fungerar och handfasta tips kring hur man kan tänka kring design. De fick även möjligheten att ställa frågor kring saker och nätverka. 

Spoken word & hybris: 

Kvällen erbjöd skrivövningar och samtal kring hur du gör för att utveckla ditt skrivande på egen hand. Malmöbaserade poeter gav tips på hur du letar gig, sprider din poesi och vad du kan göra för att bli bättre på scen.